RANDOMIZE!

 1. TRUE LOVE. ah naniwila ako diyan eee. DADATING LANG YAN SA TAMANG PARAAN AT PANAHON!

  TRUE LOVE. ah naniwila ako diyan eee. DADATING LANG YAN SA TAMANG PARAAN AT PANAHON!

 2.    

 3. Nung sumakay ako diyan grabe takot ko sbe ko ” Tita ayaw ko na! ibaba niyo nako dito ” haha :))))))

  • Nung sumakay ako diyan grabe takot ko sbe ko ” Tita ayaw ko na! ibaba niyo nako dito ” haha :))))))

 4.    

 5. What is True love?

  True Love come’s in perfect time. <3

  Read More 6.    

 7.    

 8.